Har du fysisk ondt?

I arbejdet som psykoterapeut møder jeg mange mennesker, som lider af smertefulde og til tider diffuse symptomer i deres liv.

Ofte ved det enkelte menneske ikke, hvad symptomerne handler om.

Smerterne kan opleves forvirrende, uforståelige og derfor skræmmende og have karakter af fx kropslige smerter som uro i kroppen, spændinger, hovedpine, nakkesmerter, mavesmerter, overvældende træthed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, bekymringer, nedtrykthed, depression, angst eller oplevelsen af tomhed.

Det kan ofte hænge sammen med svære oplevelser i barndommen, som kan hænge sammen med traumesmerter, som er forbundet med følelsesmæssigt omsorgssvigt.

Det kan være svært at få øje på, men også at forstå, fordi det ofte ikke handler om, hvad forældrene gjorde, men mere om alt det de ikke gjorde.

Vi mennesker er meningsskabende og mistrives i uvished.

Det er smertefuldt at lide, men det er endnu mere smertefuldt, når vi ikke forstår, hvorfor livet gør ondt.

Det er mit håb, at dem der har det svært, får hjælp til at bryde med deres mønstre, så de opnår mere frihed, livskvalitet og energi i deres liv med dem selv og deres familier.

Familie- og psykoterapeut

Anita Stage