Stressbehandling

Behandling af stress i Odense og Gislev

KONTAKT

Kuren mod stress

Alle kan få stress og alle kan komme af med stressSkal jeg hjælpe dig med at blive stressfri?Det er min erfaring, at mennesker, der får stress, er stærke, og har væretdet alt for længe. Bl.a. fordi de ikke har fået sagt fra til flere opgaver.Vi får typisk ikke stress af at have travlt, men vi får stress af ikke athave overblik over vores opgaver.

Derudover ved man, at ansatte, der ikke oplever at blive anerkendt påjobbet, har nemmere ved at få stress. Ligeledes ved man, at når opgaver,krav og ressourcer ikke er tilpasset, arbejdsopgaverne konstant ændres, ogder er en dårlig kultur på arbejdspladsen, hvor man ikke holder pauser, ogsåkan være medvirkende til at udløse stress.   Min baggrund

Jeg er uddannet som pædagog, socialrådgiver, familie,- par- ogpsykoterapeut, traumebehandler, coach, mindfulnessinstruktør ogStressmaster.

Psykoterapi samtalestue

Jeg har:

•       Arbejdet med stress i et psykologhus, Familiehus, som leder af etBørnehus med 16 ansatte, hvor jeg har oplevet, at ansatte blev sygemeldte ikortere elle længere perioder. •       Haft samtaler med mennesker, der er ramt af stress, angst,depression, som er vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter en kortere ellerlængere sygemelding.•       Erfaring med stress i forhold til de organisatoriske faktorer, derbidrager til, at vi bliver ramt af stress på en arbejdsplads.

I kuren mod stress, skal vi arbejde med…

For at kunne reducere din stress og gøre dig stressfri vil fokus først værepå at få genskabt din balance og få skabt ro og energi inden i dig. Sammenmed dig vil jeg have fokus på, at du får kontakt til din krop, til dinunikke livsvej og dine personlige værdier og at du begynder at leve det liv,du inderst inde tror på, og som giver allermest mening for dig. Jeg vil have fokus på din vejrtrækning, så du lærer at trække vejret dybere.Det er vigtigt, at du bliver bevidst om vigtigheden i at trække vejretdybere frem for at have en vejrtrækning, der ikke kommer længere ned end tilbrystet.

Når vi ikke formår at få skabt den dybe vejrtrækning, opstår der mere uro ikroppen, vi får sværere ved at sove, og vi kan nemmere få bekymringstankerog tankemylder (overtænkning). Det påvirker vores mentale trivsel på fleremåder, både vores sundhed, vores relationer, adfærden, følelser og kropsligefornemmelser, det hele påvirker hinanden på kryds og tværs. Voresbekymringstanker kan aflæres igen. Tanker er bare tanker, tanker er ikkesandheder. Sammen med dig vil jeg hjælpe dig til at blive mere bevidst om din kontakttil dig selv, dine relationer og være mere til stede i nuet, fremfor ifortiden og fremtiden. Når vi er til stede i nuét, kan vi ikke få stress.

Stressforløb på 8 uger

Kuren mod stress handler om følgende:Trin 1 – at få genskabt dit energiniveauTrin 2 – at få genskabt kontakten til din kropTrin 3 – at blive mere bevidst om din unikke livsvej og dine personligeværdierTrin 4 – at begynde at leve det liv, du inderst inde tror på, og som giverallermest mening for digJeg tilbyder et stressforløb på 8 sessioner, som typisk varer ca. 3-4måneder. Ved 8 sessioner og med kuren mod stress, vil du opleve, at du hurtigt fårdet bedre med dig selv. Du vil:•       Begynde at lære at prioritere dig selv først •       Lære din krop bedre at kende•       Blive mere bevidst om dine stresssignaler, og hvordan du fårgenskabt roen i kroppen igen •       Få egenomsorgen til dig selv – ved også at kunne sige nej til andre,men ja til dig selv først

Når vi er blevet ramt af stress er ens naturlige kropsfornemmelser nedsat,og vi kan pludselig ikke længere mærke og fornemme, hvad der er bedst foren. Kroppen har brug ro for at få genskabt sit energiniveau og kontakten tilkroppen igen. Det kan være i form af søvn, ro, sund kost, vitaminer ogmineraler, lys, luft og gode relationer. Det er vigtigt, at du bruger meretid på dig selv og får slappet af og finder ro.  Ved at blive mere bevidst om dine kropsfornemmelser og stress-symptomerne,vil du lære både at forebygge stress og få reduceret din stress.

At komme af med sin stress afhænger af, hvor længe du har haft stress, oghvor længe du har overhørt kroppens mange stresssignaler. Kroppen starter altid med at hviske, at der er noget galt, og hvis vioverhører det, så skruer kroppen yderligere op. Det kan betyde, at vi fårmigræne, hovedpine, svimmelhed, svært ved at huske og koncentrere os, vibliver triste, irriteret, har svært ved at sove m.m.

Jeg sammenligner ofte stress med en bankkonto. Hvis vi i en periode harhævet for mange penge på vores konto, vil vi opleve at kontoen går i minus.Vi vil straks sørge for at sætte penge ind på kontoen igen, og forbrugemindre i en periode. Sådan er det også med din mentale konto, hvis du hargivet for meget ud, sagt for meget ja til andre, tilpasset dig andre, ogikke fået mærket efter, hvad du havde mest brug for f.eks. ved at sige stopeller nej, vil du opleve at din mentale konto går i minus.Jeg tilbyder også en enkelt samtale eller det antal samtaler, som passer tildig med fokus på at få reduceret din stress og dermed blive stressfri.

Kontakt mig allerede i dag, så du kan få det bedre med dig selv, dinerelationer, din familie og dit arbejdsliv. Anita StageTlf. 20518640www.anitastage.dk

Familie- og psykoterapeut Anita Stage

Anita Stage

Familie,- par og psykoterapeut i Odense og Gislev på Fyn

Traumebehandler

Stressmaster

Socialrådgiver

Pædagog

Erfaring med ledelse

Tlf. 20 51 86 40
E-mail: kontakt@anitastage.dk

Brug for en samtale
– send en besked

Du er altid velkommen til at sende mig en besked, så vil jeg svare dig hurtigst muligt.

Du kan også ringe til mig på tlf. nr. 20 51 86 40.

Hvis jeg ikke tager telefonen, ringer jeg dig op så snart det er muligt.

4 + 12 =

Send venligst ikke følsomme oplysninger via ikke krypteret mail.