Psykoterapi samtalestue

METODER

Det er altid godt at få hjælp til dig selv, sit parforhold eller sin familie, hvis du oplever, at du ikke trives.
Ved hjælp af samtaler vil du blive mere bevidst om dine egne mønstre, strategier, og komme i kontakt med dine behov, længsler, og øve dig i at rumme dine bekymringer og sorger.

Da vi som mennesker er forskellige, giver det mening i terapien, at jeg trækker på forskellige metoder og tilgange, der er tilpasset det enkelte forløb.Ved hjælp af mindfulness skabes en ro, som er med til at bevidst gøre dig om dine egne ressourcer og værdier, samtidig med at problemet undersøges, udfoldes og udfordres, for derved at kunne genfinde balancen.

Jeg anvender nedenstående metoder:

Min primære metode er oplevelsesorienteret, som betyder at være åbent, ærlig, nænsom og autentisk. Jeg er en talende terapeut, som er tilstede sammen med dig og har mest fokus på relationen mellem os, og at du oplever dig mødt og set af mig.

Jeg vil i samtalen kunne udfordrer dig, både bevidst og ubevidst. Men det taler vi om, når jeg oplever det bliver nødvendigt. Som menneske har vi fået mange erfaringer og uhensigtsmæssige erfaringer med os, og nogle af dem skal vi have brudt igen for at kunne få friheden og trivslen tilbage.

Som uddannet traumebehandler (somatic experiencing), vil jeg også have fokus på kroppen og følelserne.

Jeg benytter ligeledes kognitive metoder, det narrative, udviklingspsykologiske, psykodynamiske, neuro-affektive, eksistentielle og relationelle tilgange.

Du kan som menneske udvikle en evne til at koble hjernen fra kroppen, og støtte dig til tanker, vurderinger og planlægge dig ud af alt, fremfor at mærke, hvad du har brug for.

Det kan opleves svært at få kontakt til kroppen igen, men det er en livsnødvendighed, hvis du igen skal opleve at ”komme hjem til dig selv igen”.

I terapien vil du opleve at kunne øve dig i at skabe større sammenhæng mellem følelser, tanker, kroppen og handlemuligheder. Det er i samspil med andre mennesker, at vi lærer mest om os selv, at vi oplever hvad ens udfordringer handler om og det bliver tydeligere for dig, hvad du har brug for og ikke brug for.

I terapien vil du opleve, at jeg sammen med dig vil undersøge, hvordan du har det, og hvordan du har det med dem du er sammen med i din hverdag.

Jeg tager udgangspunkt i det der sker her og nu – sammen med dig. Med udgangspunkt i den humanistiske og eksistentialistiske tænkning.

Det er en mulighed at invitere relationen med i terapien, det betyder at enten din familie, partner eller børn kan deltage i samtalen efter behov og ønske.

ERFARING

Jeg tager altid udgangspunkt i relationen mellem mennesker og lægger vægt på en ligeværdig dialog, åbenhed, nærvær, tillid og kontakt, da jeg tror på, at det er det afgørende for alle mennesker for at kunne trives og udvikle sig bedst muligt.

 • Personlige problemstillinger, som angst, depression og ensomhed
 • Familiesamtaler med forældre, børn og unge. Forbedre barnets trivsel og familiens indbyrdes dynamikker og samspil med hinanden.
 • Problemer med kontakt, nærvær og grænser, manglende tillid til sig selv og andre
 • Overgreb, traumer og chok
 • Familieproblematikker med børn og unge – styrke det relationelle og trivsel med hinanden i familien
 • Bedre trivsel og udvikling for børn og unge i dagtilbud og skole
 • Tankemylder, uro og bekymringer
 • Parforhold og samliv
 • Stress-jobmæssigt og privat
 • Skilsmisse – problematikker
 • Selvværd og selvtillid

Brug for en samtale
– send en besked

Du er altid velkommen til at sende mig en besked, så vil jeg svare dig hurtigst muligt.

Du kan også ringe til mig på tlf. nr. 20 51 86 40.

Hvis jeg ikke tager telefonen, ringer jeg dig op så snart det er muligt.

1 + 6 =

Send venligst ikke følsomme oplysninger via ikke krypteret mail.