Psykoterapi samtalestue

METODER

Det er altid godt at få hjælp til dig selv, sit parforhold eller sin familie, hvis du oplever, at du ikke trives.

Ved hjælp af samtaler vil du blive mere bevidst om dine egne mønstre, strategier, og komme i kontakt med dine behov, længsler, og øve dig i at rumme dine bekymringer og sorger.

ERFARING

Jeg tager altid udgangspunkt i relationen mellem mennesker og lægger vægt på en ligeværdig dialog, åbenhed, nærvær, tillid og kontakt, da jeg tror på, at det er det afgørende for alle mennesker for at kunne trives og udvikle sig bedst muligt.

  • Personlige problemstillinger, som angst, depression og ensomhed
  • Problemer med kontakt, nærvær og grænser, manglende tillid til sig selv og andre
  • Overgreb, traumer og chok
  • Familieproblematikker med børn og unge – styrke det relationelle og trivsel med hinanden i familien
  • Bedre trivsel og udvikling for børn og unge i dagtilbud og skole
  • Tankemylder, uro og bekymringer
  • Parforhold og samliv
  • Stress-jobmæssigt og privat
  • Skilsmisse – problematikker
  • Selvværd og selvtillid

Da vi som mennesker er forskellige, giver det mening i terapien, at jeg trækker på forskellige metoder og tilgange, der er tilpasset det enkelte forløb.

Ved hjælp af mindfulness skabes en ro, som er med til at at bevidst gøre dig om dine egne ressourcer og værdier, samtidig med at problemet undersøges, udfoldes og udfordres, for derved at kunne genfinde balancen.

Jeg trækker på:

Kognitive, narrative, udviklingspsykologiske, psykodynamiske, neuro-affektive, eksistentielle og relationelle tilgange.

Du kan som menneske udvikle en evne til at koble hjernen fra kroppen, og støtte dig til tanker, analyser og holdninger. Andre oplever sig overvældet af følelser og har svært ved at få klarhed over situationen.

Begge dele kan påvirke din trivsel i en negativ retning. I terapien vil du opleve at kunne øve dig i at skabe større sammenhæng mellem følelser, tanker, kroppen og handlemuligheder.

Oftest er det i samspil med andre mennesker, at vi kan opleve at have et problem og problemet bliver tydeligt for dig.

I terapien vil du opleve, at jeg sammen med dig vil undersøge, hvordan du har det, og hvordan du har det med dem du er sammen med i din hverdag.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret, dvs. at jeg tager udgangspunkt i det der sker her og nu – sammen med dig. Med udgangspunkt i den humanistiske og eksistentialistiske tænkning.

Det er en mulighed at invitere relationen med i terapien, det betyder at enten din familie, partner eller børn kan deltage i samtalen efter behov og ønske.

Brug for en samtale
– send en besked

Du er altid velkommen til at sende mig en besked, så vil jeg svare dig hurtigst muligt.

Du kan også ringe til mig på tlf. nr. 20 51 86 40.

Hvis jeg ikke tager telefonen, ringer jeg dig op så snart det er muligt.

12 + 1 =

Send venligst ikke følsomme oplysninger via ikke krypteret mail.